:: BESPREKINGEN ::
DVDInfo.be >> Bespreking >> MUSKETEERS, THE - SEIZOEN 1
MUSKETEERS, THE - SEIZOEN 1 (BLU-RAY)
Bespreking door: Werner - Geplaatst op: 2014-11-04
SERIE
Na de dood van zijn vader reist de jonge D'Artagnan (Luke Pasqualino) uit Gascogne naar Parijs om de dader, die zich uitgaf voor musketier, te kunnen doden. Het misverstand wordt echter snel uitgeklaard en D'Artagnan, die niets meer heeft om naar terug te keren, sluit zich bij de orde der musketiers aan, die onder leiding van hun hondstrouwe kapitein Tréville (Hugo Speer) hun loyaliteit hebben gezworen aan Frankrijk en haar vorsten, koning Louis XIII (Ryan Gage) en zijn vrouw Anne (Alexandra Dowling). D'Artagnan maakt kennis met Porthos (Howard Charles), een ruwe bink die is opgeklommen uit de achterbuurten van Parijs, Athos (Tom Burke), een aan lager wal geraakte edelman die zijn huwelijk op de klippen heeft zien lopen, en de eeuwige romanticus Aramis (Santiago Cabrera). D'Artagnan is echter nog voorlopig op proef, wat onder meer betekent dat hem niet is toegestaan om in de barakken van de musketiers te wonen. Daarom neemt hij zijn intrek als onderhuurder bij kleermaker Bonacieux (Bohdan Poraj); het duurt echter niet al te lang vooraleer D'Artagnan een affaire begint met diens vrouw Constance (Tamla Kari); alhoewel zijn drie kompanen hiervan op de hoogte zijn, zou het beter zijn dat de buitenwereld onkundig blijft over dat feit, want in dat geval kan onze nieuwbakken musketier een streep trekken door zijn carrière nog vóór die begonnen is.

 


De musketiers vormen een doorn in het oog van kardinaal Richelieu (Peter Capaldi), de geestelijke behoeder van de staat, die tegelijkertijd eerste minister onder Louis is en daarom een gevaalijke mix van religie en politiek bedrijft, waarbij het niet altijd duidelijk is of hij de belangen van Frankrijk of die van Rome dient. Maar voor wie er aan mocht twijfelen: Richelieu dient vooral zijn éigen belangen, én hij heeft het welwillende oor van de koning, die hem dankbaar is dat hij zich dankzij zijn kardinaal niet moet bezighouden met vervelende wereldse zaken. Gesterkt door zijn privémilitie, de Rode Wacht, komt hij meer dan eens in conflict met de musketiers. Een belangrijke pion in zijn spel is daarbij Milady Anne De Winter (Maimie McCoy), een uitgekookte femme fatale die niet op een moord meer of minder kijkt en haar charmes voortdurend aanwendt om de brandjes te blussen die Richelieus acties veroorzaken. Een pittig detail daarbij is dat De Winter, weliswaar onder een andere naam, ooit de echtgenote van Athos was...

De BBC pakte in 2014 uit met deze kwaliteitsserie waarmee ze een antwoord trachtte te bieden op het vele kwaliteitsdrama uit Amerika dat de laatste jaren de markt overspoelt. Het concept doet daarbij wat denken aan de manier waarop de BBC ook Merlin bewerkte. Hun missie is redelijk gelukt: nogal wat kenners van het werk van Dumas vinden dat deze reeks net méér dan de diverse bioscoopfilms de personages voorziet van een deftige back story waardoor ze méér dan ééndimensionale stereotypen worden. De politieke intriges in The Musketeers zijn vaak dieper geworteld dan de scenario's zouden willen doen vermoeden en het viertal acteurs dat de legendarische musketiers gestalte heeft is zeer goed gekozen; vooral Howard Charles maakt redelijk indruk als de charismatische Porthos, en kenners zijn zeer te spreken over het feit dat Luke Pasqualino, die als D'Artagnan het merendeel van de schermtijd naar zich toetrekt, zich écht wel goed bekwaamd heeft in de schermkunst. Alle vier de personages komen op de één of andere manier gelouterd uit dit eerste seizoen: D'Artagnan wordt eindelijk de musketier die hij heeft willen zijn maar moet daar een hoge prijs voor betalen; Athos rekent definitief af met zijn mislukt huwelijk; en Aramis... tja... Dat de acteurs en actrices vooral echter als ensemble worden bekeken mag onder meer blijken uit het feit dat ze in de opening credits steevast gewoon in alfabetische volgorde worden vermeld (van Burke tot Speer). De plot bevat genoeg intriges om de aandacht van de kijker te vatten en de scenario's zijn alvast geen belediging voor het intellect. De makers kennen hun Dumas-canon duidelijk goed: zo is de plot van de zesde aflevering, The Exiles, grotendeels een bewerking van het eveneens vroeger verfilmde The Man In The Iron Mask; maar ook personages zoals Constance Bonacieux en Tréville zijn rechtstreeks uit Dumas' werk gelicht. Alleen wordt met deze reeks alles naar een niveau hoger getild en van wat eigentijdse trekjes voorzien.

 


The Musketeers is literair-historisch een stuk accurater dan bijvoorbeeld Paul W.S. Andersons revisionistische The Three Musketeers - dit is zowat het understatement van het jaar. Ook de decors en de aankleding mochten een centje kosten - maar niet te veel, want nogal wat locaties worden in de diverse afleveringen hergebruikt, zoals Louis' paleis en het marktplein waarop de musketiers de dag doorbrengen. De reeks snijdt enkele heikele thema's aan zoals onvruchtbaarheid en de onderwerping van vrouwen, zeker als ze iets getalendeerder zijn dan de gemiddelde man, zonder daarbij te moraliserend te willen overkomen. Nuance is de makers zeker niet vreemd. De meer historisch geaarde liefhebber zal allicht meer gecharmeerd zijn door de achtergrond van de sluimerende oorlog tussen katholieken en protestanten, die vooral op Franse bodem werd uitgevochten; Frankrijk werd met Pruisen en Engeland omringd door protestanten, maar leefde nogal op gespannen voet met het nochtans nog katholiekere Spanje omdat koning Louis nogal eens het lak had aan de dictaten van Rome en de kerk in Frankrijk pas op de tweede plaats kwam, na hemzelf uiteraard. Ook dit zit allemaal in de reeks verweven. Nogal wat van het betere Britse acteergilde staat bovendien te springen voor een rolletje: we zien onder meer James Callis (Battlestar Galactica), Tara Fitzgerald (Brassed Off) en Vinnie Jones (X-Men 3: The Last Stand) de revue passeren. Enige onzekere factor voor een eventueel tweede seizoen is Peter Capaldi: kardinaal Richelieu is als voornaamste antagonist uiteraard een onontbeerlijk personage in het Musketeers-universum, maar de man heeft intussen het lucratieve aanbod aangeboden gekregen (én geaccepteerd) om de 137ste incarnatie te spelen van het cultpersonage Doctor Who. Eens benieuwd hoe de BBC zich dáár gaat uit redden, want de cliffhanger van de laatste aflevering sméékt om een vervolg.
 AFLEVERINGEN
Disk 1:
1. Friends And Enemies
Gascogne, 1630. De jonge D'Artagnan ziet zijn vader (Oliver Cotton) voor zijn ogen vermoord worden door een gemaskerde musketier die zich Athos noemt. De jongeman trekt naar Parijs met de bedoeling Athos in mootjes te hakken. Athos zweert dat hij met de hele zaak niets te maken heeft, en zijn vrienden Aramis en Porthos komen hun kameraad te hulp. Ze staan versteld van de moed van D'Artagnan, die niet verpinkt als hij het tegen drie tegenstanders tegelijk moet opnemen. Als de elitetroepen van kardinaal Richelieu Athos arresteren is de enige hoop van de twee overblijvende musketiers te bewijzen dat iemand zich voor Athos uitgeeft. Ze weten D'Artagnan te overtuigen om hun zaak te steunen, met het argument dat dit voor de jongen wellicht de enige manier is om de ware moordenaar van zijn vader te vinden. De soldaat, Gaudet (Philip Brodie), is er op gebrand een oorlog te ontketenen tussen Spanje en Frankrijk: hij heeft een reeks brieven ontvreemd waarin koning Louis met de koning van Spanje, zijn schoonbroer, onderhandelt over vrede, terwijl zijn eerste minister net oorlog voorbereidt. Het is aan de drie overblijvende musketiers om Gaudet naar Parijs te brengen vooraleer Athos wordt terechtgesteld. Kardinaal Richelieu heeft nog een persoonlijke reden om de musketiers te haten: Aramis heeft een verhouding met zijn maîtresse Adèle Bessett (Emily Beecham), en hij is van plan te tonen dat er met hem niet gesold wordt.
 
2. Sleight Of Hand
D'Artagnan wordt door de Roodmantels van Richelieu gearresteerd voor illegaal duelleren. Het blijkt echter om een plannetje van kapitein Tréville te gaan: het is de bedoeling dat D'Artagnan een cel deelt met de crimineel Vadim (Jason Flemyng), die een kolossale hoeveelheid buskruit achterover heeft gedrukt. Tijdens een gevangenisopstand nemen Vadim en D'Artagnan de benen en die laatste komt te weten dat Vadim een aanslag voorbereidt op koning Louis en koningin Anne. Vadims rechterhand Felix (Sean Cernow) vertrouwt duidelijk D'Artagnan niet. De musketier komt te weten dat Vadim van plan is het vorstenpaar te vermoorden na de paasmis. Het blijkt dat Vadim vroeger nog in de keukens van het paleis heeft gewerkt en de weg daarom door en door kent. De enige onzekere factor is D'Artagnan: hoe lang kan hij zijn komedie nog volhouden?
 
3. Commodities
De musketiers krijgen de opdracht om de ontdekkingsreiziger Émile Bonnaire (James Callis) te begeleiden naar de koning, alwaar hij zich moet verantwoorden voor het feit dat hij zelf in overzeese gebieden kolonies heeft gesticht zonder de toestemming van Zijne Majesteit, en daarmee het verdrag met Spanje heeft geschonden. Bonnaire wordt op zijn tocht belaagd door verscheidene ex-zakenpartners die door de gladde paling in het zak zijn gezet. Onderweg raakt Porthos gewond en de musketiers moeten hun toevlucht nemen tot een statig landgoed. Het huis blijkt eigendom te zijn van Athos, die er vijf jaar daarvoor leefde met zijn toenmalige vrouw, Anne De Winter. Athos heeft Anne laten terechtstellen omdat ze een moordenares was, maar Anne leeft nog en is net van plan de herinnering aan haar mislukt huwelijk uit te wissen door het landgoed in de fik te zetten. Porthos, wiens moeder een slavin was, is bovendien compleet pissig als Bonnaire bekent dat hij zijn plantages uitbaat door middel van slavernij. Aan kardinaal Richelieu is echter veel gelegen dat Bonnaire blijft leven, want hij is van plan om een hoop van zijn persoonlijke bezittingen te investeren in zijn plantages.
 
4. The Good Soldier
Tijdens een bijeenkomst tussen Louis III en zijn schoonbroer, de hertog van Savoie (Vincent Regan) waarin de unie tussen Savoie en Frankrijk moet bekrachtigd worden, schiet een onbekende vanuit de struiken een kogel op de hertog af. Aramis kan de schutter inrekenen, en het blijkt Marsac (JJ Feild) te zijn, die vijf jaar geleden samen met Aramis een slachtpartij in Savoie overleefde. Marsac zegt over bewijs te beschikken dat de hertog de dader van de slachtpartij was. De Musketiers leveren Marsac niet dadelijk uit, maar besluiten eerst na te gaan of zijn theorie klopt, zelfs al compromitteren ze zichzelf daardoor. Een informant van Marsac beweert dat de bevelhebber voor de moord niemand minder dan de onkreukbare kapitein Tréville was. Wanneer Aramis de kantoren van Tréville doorzoekt blijken alle documenten over de bewuste nacht verdwenen.
 
5. The Homecoming
Na een nachtje stappen wordt Porthos 's morgens wakker in een steegje met naast hem een lijk van een persoon die hij compleet niet kent. Door zijn overmatig drankgebruik zijn de laatste uren een beetje sketchy. Jammer genoeg treft hij een rechter (Michael Cockrane) die met het verkeerde been uit bed gestapt is en zin heeft om een voorbeeld te stellen; de man veroordeelt Porthos tot de strop. Porthos wordt echter op het laatste nippertje gered door de dieven en rabauwen uit de Court of Miracles, de achterbuurt waar hij eertijds opgroeide. Het levert hem een weerzien op met zijn oude geliefde Flea (Fiona Glascott) en zijn rivaal Charon (Ashley Walters). Porthos' vrienden doen intussen een onderzoek naar het vermeende slachtoffer van de musketier. Het blijkt om een zekere Jean De Mauvoisin (Christophe Gilland) te gaan, een zoon van een verpauperde katholieke edelman (Anton Lesser) die zich heeft aangesloten bij de Hugenoten. De musketiers komen achter een plot om de Court of Miracles met de grond gelijk te maken, om de ambities van de koning te vervullen die Parijs wil "schoonvegen" - anno 21ste eeuw zouden we het "projectontwikkeling" noemen... 
Disk 2:
6. The Exiles
De terugkeer van de verbannen koningin-moeder Maria di Medici (Tara Fitzgerald) en de zoektocht naar de baby van een pas overleden gebochelde die onder bescherming van de kerk leefde kan mogelijk het Franse koninkrijk op zijn grondvesten doen daveren. D'Artagnan en Aramis krijgen de opdracht om de baby in verzekerde bewaring te stellen, maar twee misdadigers die zich voordeden als de musketiers waren hen al voor en zijn met het kind op de loop. De wanhopige moeder, Agnès (Amy Nuttall) smeekt Aramis om haar zoon terug te brengen, en Aramis is niet helemaal ongevoelig voor haar charmes.
 
7. A Rebellious Woman
Wat moet een man doen als zijn vrouw uit de keuken komt? - De ketting inkorten! Barones Ninon de Larroque (Annabelle Wallis) heeft redelijk progressieve ideeën over de rol van de vrouw in de moderne 17de eeuw. Tijdens haar salons onderricht ze dames buiten de nieuwsgierige blikken van hun echtgenoten over natuurwetenschappen en filosofie. Ze is echter een doorn in het oog van katholieke kerk, en paus Urbanus stuurt een gezant, Luca Sestini (John Lynch), om een einde te maken aan haar ketterse activiteiten. Ook kardinaal Richelieu ziet haar liefst van het politieke toneel verdwijnen: als het namelijk mogelijk zou zijn om haar bezittingen aan te slaan kan de kardinaal daarmee de koninklijke vloot versterken. Als blijkt dat de barones een paar meisjes van lagere komaf in haar vertrekken heeft verborgen die ze wil behoeden van een uithuwelijking, wordt ze voor het gerecht gebracht op beschuldiging van ketterij. Athos' ex, die zich onder een valse identiteit als hofdame heeft opgedrongen bij de barones, legt daarbij een zeer belastende verklaring af. Vooraleer het proces zijn beslag kent valt kardinaal Richelieu echter neer op de grond met alle symptomen van vergiftiging.
 
8. The Challenge
Bij de overdracht van de crimineel Labarge (Vinnie Jones) uit de handen van de musketiers aan de Rode Wacht ontstaat een schermutseling waarbij de kapitein van de laatste gedood wordt. Het conflict tussen musketiers en de troepen van de kardinaal loopt hoog op, totdat koning Louis beslist dat een duel voor eens en altijd zal beslechten welke van de twee concurrerende milities het moreel overwicht heeft. Beide kampen mogen een kampioen kiezen, en om de weddenschap wat spannender te maken heeft de koning tegenover Richelieu 2.000 livre ingezet. D'Artagnan hoopt dat hij wordt afgevaardigd, want hij kan dringend geld gebruiken om zijn huur af te betalen, zeker wanneer blijkt dat Labarge in Gascogne de boerderij van zijn vader heeft platgebrand. Richelieu heeft echter het plan opgevat om Labarge, een meedogenloze moordmachine, zelf in de rangen van de Rode Wacht op te nemen. Wanneer kapitein Tréville dit verneemt, ziet die geen andere mogelijkheid meer dan zichzelf tot kampioen van de musketiers te benoemen, want een duel met de barbaar Labarge is een enkeltje richting slachthuis. D'Artagnan kan uiteindelijk de meubels redden, maar moet daarbij verraden dat hij een affaire heeft met de vrouw van Bonacieux.
 
9. Knight Takes Queen (1)
Louis is gefrustreerd over het feit dat zijn vrouw Anne onvruchtbaar is. Als de Pruisische baron Mellendorf (Roger Ringrose) ook nog eens zijn bijzonder fertiele dochter Charlotte (Charlotte Hope) komt presenteren aan het Franse hof, duidelijk makend dat hij op zoek is naar een goede partij voor haar, laat de koning zich, geholpen door een copieuze hoeveelheid wijn, ontvallen dat het voor de staat beter zou zijn dat Anne dood was. Richelieu, die al lang naar een opportuniteit zoekt om de koppige Anne te vervangen door iemand die hij meer kan kneden, draagt Milady De Winter op om Anne te laten vermoorden op het moment dat ze in een kuuroord is om haar vruchtbaarheid te laten verzorgen. De door De Winter ingehuurde sluipschutter Gallagher (Lochlann Ó Mearáin) schiet echter per ongeluk één van de hofdames dood en de musketiers slagen erin om koningin Anne voorlopig veilig onder te brengen in een klooster. Terwijl Porthos en D'Artagnan versterking trachten te halen, verschansen Athos en Aramis zich achter de kloostermuren. Aramis beleeft er een ietwat ongelukkig weerzien met zijn ex (Alice Patten), die zich bij de nonnen heeft teruggetrokken nadat zij een miskraam had. De vruchtbaarheidsbehandeling van Anne heeft echter blijkbaar effect. Wie dat niet begrijpt: de titel van de aflevering is een kanjer van een spoiler.

10. Musketeers Don't Die Easily (2)
Lady De Winter probeert Athos en D'Artagnan tegen elkaar uit te spelen. Tijdens een duel vermoordt D'Artagnan zijn wapenbroeder. Wat ze echter niet weet is dat het om een uitgekiend stukje toneel gaat waarmee de musketiers de betrokkenheid van kardinaal Richelieu bij de moordpoging op Anne trachten te bewijzen. Er wordt enorm blufpoker gespeeld waarbij het voortbestaan van de musketiers de voornaamste inzet is.
BEELD EN GELUID

Met tien afleveringen verspreid over twee disks is de beeldkwaliteit zonder meer aanvaardbaar. Het betreft een recente productie waarin veel aandacht werd geschonken aan rekwisieten en kostuums en de detaillering van de texturen komt overal goed uit de verf. De kleuren zijn overal levendig genoeg, zij het dat de helderheid bewust niet té hoog wordt opgeschroefd; consistentie was voor de beeldregie duidelijk een belangrijker gegeven. Alleen in donkerdere omgevingen zoals de kerkers in de Bastille gaat er al eens wat detail verloren. De geluidstrack werd weliswaar in DTS-HD MA uitgevoerd, echter slechts in 2.0, wat voor een prestigieuze swashbuckler wel wat meer had mogen zijn. De dialogen zijn echter prima verstaanbaar en de muziek overstemt het geheel niet. Behalve dan bij de menuschermen, waar de audio loeihard staat.
 
EXTRA'S
Voor bonusmateriaal moet u 2.000 livre extra ophoesten, rechtstreeks te betalen aan kardinaal Richelieu.
 
CONCLUSIE
The Musketeers is een goeie, ouderwetse avonturenreeks waarin de vriendschap en cameraderie van de vier hoofdrolspelers centraal staat. De serie is goed gemaakt en minder luchtig dan je op het eerste zicht zou zeggen.coverStudio: A-Film

Regie: Toby Haynes, Saul Metzstein, Richard Clark, Andy Hay, Farren Blackburn
Met: Luke Pasqualino, Tom Burke, Santiago Cabrera, Howard Charles, Peter Capaldi, Tamla Kari, Maimie McCoy, Ryan Gage, Alexandra Dowling, Hugo Speer

Film:
8,5/10

Extra's:
0/10

Geluid:
8/10

Beeld:
8,5/10


Regio:
B

Genre:
Avontuur

Versie:
Benelux (NL)

Jaar:
2014

Leeftijd:
12

Speelduur:
522 min.

Type DVD:
SS-DL

Barcode:
8716777951170


Beeldformaat:
1.78:1 HD

Geluid:
Engels DTS-HD MA 2.0


Ondertitels:
Nederlands
Extra's:
• geen

Andere recente releases van deze maatschappij