:: BESPREKINGEN ::
DVDInfo.be >> Bespreking >> BATTLESTAR GALACTICA - SEIZOEN 4
BATTLESTAR GALACTICA - SEIZOEN 4 (BLU-RAY)
Bespreking door: Werner - Geplaatst op: 2011-12-04
SERIE
Seizoen 3 van Battlestar Galactica eindigde in de grootste verwarring. Het proces tegen Gaius Baltar (James Callis) kende een hoogst woelige afloop toen de jury de aanklacht wegens hoogverraad niet voor bewezen hield en Baltar tegen alle verwachtingen in vrij werd gesproken over de hele lijn. President Roslin (Mary McDonell) heeft moeten toegeven dat haar kanker is teruggekeerd en dat het ditmaal een kwestie van tijd is vooraleer ze het tijdelijke met het eeuwige zal verwisselen. In een nevel werd de vloot frontaal aangevallen door de Cylons en plots weerklonk in het hoofd van vier van de opvarenden het nummer All Along The Watchtower. De vier werden naar elkaar toegetrokken en kwamen tot het gezamelijk besef dat ze vier van de vijf overgebleven Cylons zijn die hun herinneringen geactiveerd zagen bij het horen van het lied. Saul Tigh (Michael Hogan). Galen Tyrol (Aaron Douglas). Sam Anders (Michael Trucco). En Tory Foster (Rekha Sharma).

Heel gelukkig met de ontdekking is het viertal niet. Alhoewel ze niet dadelijk de Cylons genegen zijn, wordt door hun aanwezigheid de finale aanval op Galactica afgebroken en krijgen ze nog wat respijt. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer de rest van de bemanning hen zal ontmaskeren en ongetwijfeld in de luchtsluis kieperen. Voorlopig kijken ze het echter nog even aan en vragen ze zich af wie er de laatste overgebleven Cylon is.
Al even onverklaarbaar is de terugkeer van Kara Thrace (Katee Sackhoff). Twee maanden eerder werd ze op een verkenningsvlucht gestuurd waarvan ze nooit is teruggekeerd, maar plots vliegt ze terug zij aan zij met Sam. En ze beweert dat ze de aarde heeft gezien, de nieuwe thuisplaneet voor het laatste restantje van de mensheid. De bewijzen spreken haar echter tegen: haar Raptor is gloednieuw en wat erger is, het geheugen van haar toestel is compleet leeggeveegd. Gaius Baltar heeft zich na zijn vrijlating dieper in zijn monotheïstische godsdienst gestort en hij beweert openlijk dat Kara een soort engel moet zijn die de laatste overgebleven mensen naar het pad van de verlossing leidt. Even onverwacht echter worden de kaarten grondig herschud: het zit er bovenarms op tussen de Cylons en de fractie geleid door de Ones, John Cavil (Dean Stockwell) komt in conflict met de Sixes (Tricia Helfer) over het al dan niet vervullen van hun roeping en de zoektocht naar de Final Five. De stemming draait echter op een gelijkspel uit en het model Three, D'Anna Biers (Lucy Lawless), die als enige weet wie de laatste vijf zijn, is uit productie genomen. Belangrijk, want samen weten de Vijf de weg naar de aarde die nu voor de beide groepen, Cylons én mensen, de laatste mogelijkheid is om hun soort te laten overleven. De Sixes, Eights (Grace Park) en Twos (Callum Keith Rennie) bieden de mensheid een bestand aan om de komende burgeroorlog te kunnen beslechten. Het wantrouwen komt echter vooral van de mensheid, die het niet ziet zitten om samen te werken met degenen die hen net nog wilden roosteren. Tijdens de poging om de Three te bevrijden wordt het Verrijzenisschip van de Cylons vernietigd, wat betekent dat de Cylons net als de mensen nu sterfelijk zijn. Omdat de Cylons zich niet uit zichzelf kunnen voortplanten, zijn alle experimenten die in de richting van cross-breeds wijzen belangrijk. De gevangen genomen number Eight Sharon Valerii heeft samen met Helo Agathon (Tahmoh Penikett) een kind ter wereld gebracht, Hera (Alexandra Thomas), die dus tenminste half mens en half machine is en dus kostbaar voor het eventueel voortbestaan van mens én Cylon. Dat is echter oud nieuws wanneer blijkt dat ook Tigh en de gevangen number Six een kind hebben geconcipieerd dat een raszuivere Cylon zou zijn. De baby geraakt echter niet volgroeid en de zwangerschap wordt voortijdig afgebroken, waardoor de rol van Hera weer een stuk belangrijker wordt.

Maar de tijd dringt. Is er wel een aarde of was het een zinsbegoocheling van Starbuck? Is het de tijdelijke alliantie van mensen en Cylons te doen om het kind, en is het daarna ieder voor zich? Kan William Adama (Edward James Olmos) de troepen nog bijeenhouden wanneer zowel op moreel vlak als op materieel vlak Galactica uiteenvalt? D'r zitten behoorlijke scheuren in het feitelijk afgeschreven museumstuk, maar ook aan boord zijn er die zich ergeren aan de oude stijl van gezag. Door haar alsmaar toenemende ziekte laat Roslin zich vervangen door vice-president Zarek (Richard Hatch), die het plan heeft opgevat om de vloot als alleenheerser te leiden. Het voortbestaan van Galactica hangt maar weer eens aan een zijden draadje. Hij kan echter worden afgezet en Lee Adama (Jamie Bamber) zegt zijn militaire strepen vaarwel en probeert als zoontje van in de politiek zijn talenten in te zetten voor een stabieler bestuur. En bij elk van dergelijke schermutselingen daalt het aantal inwoners van de koloniën; het eten en de voorraden geraken op en na een ontmoeting met een planeet die de aarde had moeten zijn, maar die als gevolg van een nucleaire holocaust toch niet zo ideaal blijkt om op te leven, moet de bemanning met de moed der wanhoop verder.

Twelve cylon models
Seven are known
Four live in secret
One will be revealed

Wat te zeggen over het vierde seizoen van Battlestar Galactica? De show neemt zeker een uniek plekje in in het spectrum van sciencefictionshows, al was het maar omdat de serie in tegenstelling tot vele andere vergelijkbare reeksen een duidelijk begin, midden en einde heeft, dat we nu jammer genoeg bereikt hebben. Mijn gevoel is tweeledig: het drama en de actie overstijgen juist de clichés van het genre in alle aspecten - acteur Edward James Olmos dreigde volgends de extra's met zijn onmiddellijke ontslag vanaf het ogenblik dat er één alien in de show zijn intrede zou maken - maar het is jammer dat er bijzonder weinig moeite gedaan wordt om de reeks onder de aandacht van een groter publiek dan het klassieke Scifi-nichepubliek te brengen. Eén hinderpaal daarbij is, nu de intriges ten volle spelen en er steeds maar meer dwaze en onnatuurlijke coalities worden gemaakt tussen de mensheid, subgroepen daarvan, de Cylons, soms een heel model en soms een afvallige productielijn, dat de reeks voor de doorsneebuitenstaander compleet onbegrijpbaar is geworden. De sterkhouders van de reeks die ook een niet-habitué zou kunnen volgen zijn presidente Roslin, een tragische figuur die de onwillige leidster is geworden nadat ze na de vernietiging van Caprica de hoogste overlevende in rang was (als minister van Onderwijs alstublieft!), en die nog zo lang mogelijk haar taak tracht tot een goed einde te brengen, maar die duidelijk als gevolg van de alsmaar heviger wordende kankeraanvallen niet meer kan functioneren. Laat in haar leven is William Adama dan toch nog voor haar charmes gevallen en alhoewel ze allebei in het brandpunt van de actie staan, proberen ze alsnog de weinige momenten met elkaar teder op te vullen. Saul Tigh dacht dat zijn vrouw Ellen (Kate Vernon) dood was en heeft een nieuwe vriendin, een Six, dus een Cylon. Wonder boven wonder hebben de twee een baby, maar wanneer Ellen plots opstaat uit de dood, is het niet zo prettig om te moeten merken dat haar man intussen een ander heeft zwanger gemaakt, te meer omdat ze zelf geen kinderen kond krijgen.Daarnaast is de reeks vergeven van de seksuele spanning tussen de personages: Kara houdt er nog altijd een soort van driehoeksrelatie met Sam en Lee Adama (Jamie Bamber) op na.

Afgezien van de soapelementen, die psychologisch een stuk complexer ineenzitten dan de gemiddelde soap u kan bieden - alleszins qua acteerprestaties duidelijk op een klasse hoger mikken - en een hoop personages waarvan je zonder uitzondering niet kan zeggen of het nu goeden of slechten zijn, biedt Battlestar Galactica voor de meest begerige fan ook een schitterende set speciale effecten en in de slotaflevering Daybreak misschien één van de langste, maar zeker de meest realistische ruimteveldslagen ooit op televisie getoond.

Voor de subplots van de afleveringen verwijs ik graag naar de sectie hieronder. Ik wil toch even tot slot zeggen dat de makers van Battlestar Galactica 2003 niet geheel onterecht een pluim op hun hoed mogen zetten omdat ze een compleet foute reeks met rare robots, het monster van de week en ruimtehelden in een outfit van de jaren 70 met bijhorend kapsel, niet alleen hebben gerestyled, ze hebben ongeveer álles wat de originele reeks maakte tot wat ze was, behalve de eigennamen, afgestript en iets compleets nieuws gemaakt: psychologische oorlogsvoering in de ruimte. Alhoewel deze laatste reeks toch een beetje mank loopt wat betreft de rationale verklaringen voor al wat er gebeurt (waar was Kara al die tijd naartoe? Is ze nu al dan niet een engel?), en (te) veel vragen openlaat. Pas op, in tegenstelling tot de vorige drie reeksen gaat deze tegen een stevig tempo voort, getuige alleen al dat ik de reeks op een week heb uitgekeken. D'r zitten echt complete filler episodes in zoals 62,. Sine Qua Non en 63. The Hub, maar ook enkele zeer sterke afleveringen zoals de dubbelaflevering 60. The Oath - 61. Blood On The Scales. Het zal de aanschaffers van de dvd als muziek in de oren klinken dat alle verlengde afleveringen, A Disquiet That Follows My Soul, Islanded In A Stream Of Stars en Daybreak er compleet (maar dus niét in de kortere, uitgezonden versie) op staan.
 
AFLEVERINGEN
Bevatten nogal wat spoilers!
Disk 1:
55. He That Believeth In Me
Starbuck keert terug op Battlestar Galactica en beweert dat ze foto's van de aarde heeft. Alleen stelt ze zich voor dat ze maar zes uur is weggeweest, terwijl ze twee maanden vermist was. Ze dringt er sterk op aan om terug te keren in plaats van het uitgestippelde pad te volgen, maar niemand wil haar geloven, en ze wordt er integendeel zwaar van verdacht  een Cylon te zijn. D'r pleit natuurlijk veel in haar nadeel: haar schip ziet er plots als nieuw uit en de boordcomputer is totaal schoongeveegd. Een vernietigende aanval van de Cylons wordt plots afgebroken; Sam denkt dat dat komt omdat een Raider hem als één van de Final Five heeft geïdentificeerd. Gaius Baltar vindt na zijn vrijspraak beschutting bij een groep die hem als de profeet van de nieuwe éne god ziet en wanneer hij bidt voor een doodziek jongetje dat daarna geneest, is de adoratie voor hem compleet. D'r zijn er echter ook nog genoeg die Baltars hoofd op een schaaltje willen.

56. Six Of One
Starbuck heeft president Roslin een pistool in hand geduwd met het verzoek om ofwel haar te geloven en Galactica onmiddellijk rechtsomkeer te laten maken, ofwel haar ter plekke neer te schieten. Haar eenmansactie levert haar een enkeltje richting cachot op. Adama gelooft haar echter, maar kan niets doen zonder verantwoording af te leggen aan de president. Lee houdt zijn militaire carrière voor bekeken en gaat in op een aanbieding om als adviseur voor Tom Zarek (Richard Hatch) te werken. Nadat de Cylons zich realiseren dat de Final Five zich onder de mensen bevinden en daarom de aanval op Galactica is onderbroken, stelt Cavil voor om de Raiders te laten lobotomiseren zodat ze dit soort van beslissingen niet meer zelfstandig kunnen nemen. De stemming lokt verdeeldheid uit, ook al omdat één Sharon-model anders stemt dan de rest van de Numbers Eight. Number Six neemt daarom het recht in eigen hand, reprogrammeert op eigen houtje twee Centurions en neemt in een bloedige paleisrevolutie de macht over. De vier van de Final Five besluiten dat Baltar mogelijk weet wie van hen de vijfde is en ze vragen Tory om hem uit te horen. Die kruipt met Balthar onder de lakens.

57. The Ties That Bind
Starbuck leidt de Demetrius op de zoektocht naar de aarde. Haar beslissingen worden echter hoe langer hoe irrationeler, en haar bemanning begint te morren. De Cylons zijn in twee kampen verdeeld, met de Sixes aan één kant en de Ones aan de andere, die elk twee van de modellen achter zich hebben. De Sixes eisen dat Cavil stopt met de het lobomotiseren van de Raiders en dat de Threes uit de opslagplaats worden gehaald. Cavil doet alsof hij toegeeft, maar hij heeft plannen om zich voor eens en altijd van het probleem te ontdoen. Lee's eerste werk als vertegenwoordiger in de raad brengt president Roslin in nauwe schoentjes: Zarek heeft hem een dossier toegestopt waaruit blijkt dat ze in de toekomst zowat alle rechters persoonlijk wil benoemen. Cally (Nicki Clyne) heeft nare gedachten door de grote hoeveelheden antidepressiva die ze slikt. Ze denkt dat Tyrol een affaire heeft met Tory en ze maakt er groot misbaar over, maar Tyrol beweert dat ze zich wat inbeeldt. Wanneer ze een briefje van Tyrol vindt waarin staat dat hij een geheime afspraak heeft, luistert ze een conversatie tussen hem en Tigh af waaruit blijkt dat ze Cylons zijn. Ze neemt een fatale en dramatische beslissing.

58. Escape Velocity
Tyrol rouwt om de dood van Cally, maar begint op professioneel vlak fouten te maken, waardoor er een schip verongelukt tijdens de landing. Adama kan niet anders dan hem voorlopig schorsen. Kolonel Tigh geraakt geobsedeerd door de dwanggedachte dat hij Ellen heeft vermoord en hij zoekt de gevangen Number Six op om te weten te komen of hij zijn schuldgevoelens kan uitschakelen. In Six ziet hij echter in zijn fantasie Ellen terug. Baltars commune wordt overvallen door een groep religieuze fundamentalisten die zichzelf de Sons of Ares noemen en die zijn monotheïstische leer willen vernietigen. Baltar gaat op zijn beurt amok maken op een reiligieuze bijeenkomst en hij wordt in de gevangenis geworpen voor ordeverstoring. President Roslin wil hem koste wat het kost tegenhouden, want ze weet wat Baltar met een dergelijke macht kan aanvangen. De raad is het er echterniet mee eens dat Baltars burgerlijke vrijheden worden aangetast.

59. The Road Less Travelled (1)
Tyrol zoekt troost voor de dood van Cally in de religie van Baltar. Op de Demetrius lijkt het echter alsof Starbuck hoe langer hoe meer het noorden kwijt is. Tijdens de laatste twee dagen van hun missie duikt er een gehavend Raiderschip op met aan boord een Leoben (Callum Keith Rennie). Die komt namens de afgescheurde factie van de Cylons een wapenstilstand aanbieden tussen de mensen en de Twos, Sixes en Eights. Hij zegt dat Kara gebaat zou zijn bij de profetieën van de Hybride, maar niet iedereen aan boord is geneigd om dat verhaaltje te geloven. Helo (Tahmoh Penikett) en Gaeta (Alessandro Juliani) twijfelen aan de leiderscapaciteiten van Kara en ze zetten haar af.

Disk 2:
60. Faith (2)
Het conflict op de Demetrius escaleert en Gaeta krijgt een kogel in zijn been. Om de impasse te doorbreken stelt Starbuck voor om op eigen houtje naar het basisschip van de Cylons te reizen. Naast Leoben zijn ook Sam en Athena vrijwilliger om met haar mee te gaan. De rest van de ploeg heeft echter maar een venster van vijftien uur vooraleer ze naar de Galactica-vloot moeten terugkeren. Bovendien slinkt met de tijd ook de kans dat Gaeta's been nog genezen kan worden. Kan Starbuck relevantie informatie onttrekken aan de Hybride of is het allemaal een valstrik? Op Galactica moet president Roslin nog een kankerbehandeling ondergaan. Ze maakt kennis met de stervende vrouw Emily (Nana Visitor), die in haar laatste ogenblikken vrede wil sluiten met haar religie. Het overlijden van de vrouw doet ook Roslin nadenken over haar spirituele kant.

61. Guess What's Coming To Diner
De Two's, Sixes en Eights hebben zich overgegeven aan het commando van Galactica. Six houdt een vurig pleidooi voor de raad waarin ze bepleit dat de sterfelijkheid van de mensheid net dat is wat de Cylons onvolledig maakt. Ze stellen voor om hun veroverd basisschip te gebruiken om de resurrection ships op te blazen, nadat ze eerst de kans hebben gehad om de D'Anna's (Lucy Lawless) te reactiveren. In ruil vragen ze dat ze de vloot daarna mogen verlaten met de Final Five onder hun hoede. Hun goede intenties zijn echter nog niet bekoeld of ze zitten alweer gemene zaak te maken, en smeden een plannetje om het commando dat de infiltratieopdracht moet volbrengen, te laten gijzelen door de Centurions. Voor Gaeta komt de redding intussen te laat: zijn been moet worden afgezet. President Roslin wordt nog steeds geplaagd door een nachtmerrie waarin de Sixes, Sharon, haar dochter Hera (Alexandra Thomas) en Baltar voorkomen. Ze besluit om naar het basisschip te reizen en de Hybride opnieuw aan te koppelen voor antwoorden.

62. Sine Qua Non
Op het ogenblik dat Athena een Six neerschie van wie ze het visioen heeft gehad dat ze er met haar dochter vandoor gaat, springt het basisschip van de Cylons in de hyperruimte. Naast een veertigtal Raptors is daardoor ook president Roslin missing in action. Afgezien van het feit dat de bemanning van Galactica in de grootste verwarring is, laat ze een politiek vacuüm achter. Vicepresident Tom Zarek is als bevelhebber voor Adama onbespreekbaar. Hij eist dat er een andere leider wordt aangesteld; uiteindelijk valt de keuze op Lee. Eén van de verdwenen Raptors keert compleet doorzeefd terug. Wanneer de Galactica de sporen onderzoekt vindt men een compleet verwoest resurrection ship terug. Maar is het hetzelfde als hetgeen waarbij de vloot vermist werd? Adama besluit zelf op zoek te gaan en laat het commando over Galactica over aan Tigh. Die overigens in een lastig parket zit, want tijdens de ondervraging van de Six heeft Tigh de camera laten afkoppelen en dokter Cottle (Donnelly Rhodes) heeft vastgesteld dat de Six zwanger is.

63. The Hub
We zien in deze aflevering wat er gebeurt met het basisschip dat van Galactica is weggesprongen. Het schip dringt dieper en dieper door in de Cylonruimte en nadert The Hub, het centrale punt waaruit alle resurrection ships worden gecommandeerd. Bij elke sprong krijgt president Roslin visioenen over haar nakende dood. Een gemengde troepenmacht van Twos, Sixes, Eights en mensen staat klaar om de Hub te vernietigen, maar de presidente heeft bevolen dat Helo en een Eight samen eerst moeten proberen om het model D'Anna te redden. Deze Three is echter door Cavil weer tot leven gewekt in de hoop dat ze hun partij zal kiezen in de nakende Cylonoorlog. Roslin wil echter de informatie over de Final Five niet delen met de Cylons. Baltar raakt tijdens het incident zwaargewond.

64. Revelations
D'Anna houdt op het basisschip een deel van de bemanning van Galactica gegijzeld. Ze weet dat er vier van de Final Five aan boord van Galactica zijn, die samen de locatie van de aarde kennen, en ze eist dat die zonder verdere commentaar bij haar aan boord komen. Ze weet bovendien wie het zijn. Lee weigert echter om toe te geven en de spanning loopt zodanig hoog op dat D'Anna gijzelaarsbegint te executeren, elk kwartier dat de bemanning van Galactica niet toegeeft. De vier Cylons aan boord van de Galactica worden één voor één gedwongen hun identiteit prijs te geven.
 
Disk 3:
65. Sometimes A Great Notion
Het goeie nieuws is dat de bemanning van Galactica eindelijk de aarde heeft gevonden. Het slechte nieuws is dat het oppervlak van de planeet er uitziet als een nucleair kerkhof. Straling maakt er elke vorm van leven onmogelijk en de bemanning kan niets anders doen dan teleurgesteld afdruipen. Er bevinden zich wel een paar verrassingen in de ruïnes van de Dertiende Stam van Kobol: de aarde was bevolkt door Cylons, om te beginnen, en Kara vindt het wrak van haar eigen verkenningsraptor terug met haar eigen lijk dat er al duizenden jaren ligt te verkommeren. Het nieuws dat er op aarde niets meer te rapen valt werkt zodanig deprimerend op de bemanning dat het niet lang duurt vooraleer de eerste zelfmoord plaatsvindt.

66. A Disquiet That Follows My Soul extended
Adama heeft de rebellerende Cylons uitgenodigd om de mensheid bij te staan in zijn zoektocht naar een nieuwe thuisplaneet. Met de geavanceerde FTL-technologie zou de vloot een stuk sneller kunnen reizen dan nu het geval is. Tom Zarek weet echter de raad ervan te overtuigen dat er geen Cylons aan boord van de mensenschepen mogen komen, en het duurt niet lang vooraleer de eerste schepen openlijk in verzet komen tegen het commando van Adama. Bij Tigh en de Six is er intussen familieuitbreiding op komst, wat zou betekenen dat het voortbestaan van de Cylons verzekerd wordt. Wanneer Tyrol zijn kind naar dokter Cottle brengt voor een aandoening aan de nieren, wacht hem een onprettige verrassing: hij is niet de vader van de kleine.

67. The Oath (1)
Niet iedereen is even gelukkig met het feit dat Tom Zarek in de gevangenis zit wegens zijn weigering om een vredesverdrag te sluiten met de Cylons. Nogal wat burgers die het met hem eens zijn vormen een ongemakkelijke alliantie om de huidige machthebbers, te beginnen met Adama, uit het zadel te lichten. De coup is goed voorbereid: als één van de leiders kan Felix Gaeta de communicatielijnen uitschakelen om te vermijden dat er hulp komt opdagen. Adama is omringd door een handjevol getrouwen die tot het uiterste moeten gaan om het gezag te herstellen en de presidente in veiligheid te brengen.

68. Blood On The Scales (2)
Laura Roslin heeft nog net het Cylonschip kunnen bereiken in gezelschap van Baltar. Adama en Tigh hebben haar aftocht gedekt en het gros van hun getrouwen is in de cel beland. Alleen Kara en Lee zijn nog op vrije voeten en Tyrol heeft zich ergens in de vele spleten van de Galactica, die hij als zijn broekzak kent, verstopt. De Cylons menen dat het veiliger is om zich van de vloot te verwijderen, maar president Roslin pleit met hart en ziel dat ze dat niet zouden doen, want dan zijn diegenen die ze achterlaten reddeloos verloren. Adama wordt op een schijnproces veroordeeld tot het vuurpeleton. Gaeta twijfelt er echter aan of hij er goed heeft aan gedaan om zich achter Zarek te scharen, want die heeft de raad op nogal expliciete wijze laten afslachten en is nu de onbetwiste bevelhebber van Galactica.

Disk 4:
69. No Exit
Sam herinnert zich plots allerlei details over de herkomst van de Cylons en de cruciale rol daarin van de Final Five. Alleen is zijn conditie van helderheid een gevolg van de kogel die zich in zijn hersens genesteld heeft. Een bloedvat klemt het talencentrum af, waardoor hij steeds meer moeite heeft om de juiste woorden te vinden. Een spoedoperatie dringt zich dan ook op, maar de kans bestaat dat zijn geheugen ditmaal voorgoed gewist wordt. Intussen komt Adama tot een niet al te prettige conclusie: Galactica zit compleet vol scheuren en kan elk moment in stukken breken. Tyrol stelt voor om een reparatietechnologie te gebruiken die op het basisschip van de Cylons aanwezig is. Daarvoor moet er echter eerst een stuk wantrouwen verdwijnen. Cavil houdt intussen al achttien maanden Ellen (Kate Vernon) gevangen en hij wil haar opereren om de technologie over het bouwen van verrijzenisschepen te recupereren.

70. Deadlock
De terugkeer van Ellen op Galactica zorgt voor de nodige deining. Vooral Saul zit nu gewrongen met het feit dat hij twee vrouwen heeft. De ene is intussen goed zwanger terwijl hij met de andere een potje ligt te frakken op tafel. Met Ellen zijn nu de Final Five herenigd; op het ziekenbed van Sam doet Ellen echter een krasse uitspraak: de Cylons moeten kiezen of ze bij de mensen blijven of zich op het basisschip terugtrekken en vertrekken om nooit meer terug te keren. Ze vindt dat het naar Cylongewoonten de meerderheid is die moet beslissen voor de groep, maar de stemming draait op een gelijkspel uit. De voorraden op Galactica worden intussen schaars en als Gaius beslist om het laatste restantje dat zijn mensen gehamsterd hebben te verdelen, en de Zonen van Ares het met geweld inpikken, schreeuwt hij om wapens.

71. Someone To Watch Over Me
In de nieuwe Raad van Twaalf zal voor het eerst een Six-Cylon zetelen. Eén van de eerste moties die ze zal indienen is dat Boomer aan hen wordt overgedragen, niet om haar vrij te laten maar om haar te berechten. Omdat ze zo goed als zeker de doodstraf zal krijgen, laat Tyrol zich vermurwen om haar in de gevangenis te verwisselen met een andere Eight. Wanneer de anderen iets in het snotje hebben is ze er echter al vandoor... mét Hera. Hoe overigens een kind van drie willekeurig noten op een pianocompositie kan zetten die precies met de melodie van All Along The Watchtower overeenkomen, is een compleet mysterie.

72. Islanded In A Stream Of Stars extended
Galactica is dying. Het schip zit vol scheuren en barsten en bij de poging om een lek te dichten wordt een zestigtal arbeiders gedood of gewond, mensen zowel als Cylons. De tijd voor het lapwerk is over, alleen wil Adama het nog niet inzien. De kapiteins die namens de andere schepen in de Raad zetelen zijn bovendien al driftig bezig met de inboedel van Galactica te verdedigen. Gaius Baltar heeft intussen het medaillon van Kara onderzocht en komt tot de conclusie dat het lijk dat al tweeduizend jaar op aarde ligt te rotten en de Kara die is teruggekeerd, één en hetzelfde DNA hebben. Hij begint dadelijk weer grootse theorieën over het bestaan van engelen uit te bazuinen, maar Kara hecht er weinig geloof aan. Sam wordt bij gebrek aan beters aan de interface van het Cylon-basisschip gehangen en hij begint wartaal uit te slaan. Hij blijkt echter de controle te hebben over het met hars ingesmeerde Galactica en er is geen ander keuze dan hem te ontkoppelen. Boomer reist met de ontvoerde Hera naar de Colony, het hoofdkwartier van de rebellerende Cylons, om het kind aan Cavil over te dragen.

Disk 5 bevat de tv-cuts van Daybreak delen 1, 2 en 3. 

Disk 6:

73. Daybreak part 1, 2 & 3 extended
Nu is het alles of niets. Terwijl de burgers op Galactica worden geëvacueerd doet Adama een laatste oproep aan wie er wil blijven om een massale en  finale aanval op de Colony in te zetten in een poging Hera te redden. Zal dat lukken, en vooral, zal er daarna nog iets van de mensheid overblijven?
 
BEELD EN GELUID
Ook deze laatste Blu-rayset geeft een nauwkeurige weerspiegeling van de intenties van de makers, wat betekent dat we een rauwe, ongepolijste beeldkwaliteit krijgen die de sfeer van de koude uithoeken van de melkweg benadrukt. Die wordt geheel getrouw weergegeven en aan sommige gestyleerde elementen, zoals de uitgebreide collectie flashbacks in de slotaflevering, is te merken dat alle mogelijk vertekenende elementen in het beeld zuiver intentioneel zijn. Dus als de overgesatureerde kleuren in het moederschip van de Cylons, de erg grainy uitziende zwarttinten, de artefacts of de onnatuurlijk bleke huidtinten u afschrikken, dan ligt het probleem bij u en niet bij uw tv-set. Gek is wel dat de vorige seizoenen van Battlestar Galactica een disclaimer in die zin bevatten en dat die hier is weggelaten. Het maakt van Battlestar wel één van de artistiek meest eigenwijze series van zijn tijd. Niet alleen bereikt de oorlogsmachine in de serie zijn hoogtepunt, ook qua audiokwaliteit is de DTS-HD MA-track een hoogtepunt. Of het nu de gierende raptors zijn, het krakende, stervende moederschip dat in een wanhoopsdaad een Cylon-basisschip ramt, of de beklemmende versie van All Along The Watchtower van Bear McCreary die door de hoofden van de Final Five en bij uitbreiding de kijkers spookt, deze release is gefundenes fressen voor audiofielen, die overdonderd zullen worden door de wall of sound.
 
EXTRA'S
En ja hoor, al het bonusmateriaal van de dvd staat glorierijk op de Blu-ray schitterend te wezen, met links en rechts nog een extraatje.In totaal zijn er maar liefst 63 verwijderde scènes, samen goed voor een duizelingwekkende 132 minuten, wat ten opzichte van de dvd meer dan een verdrievoudiging is. Ook bevat de disk 24 audiocommentaartracks, de ene al wat interessanter dan de andere, wat opnieuw de verwachtingen overtreft en dus in feite betekent dat er méér audiocommentaren dan afleveringen zijn. De uniforme layout van de menu's, die nauw aansluit bij de vorige seizoenen, maakt navigeren kinderspel. Alle disks zijn uitgerust met de U-Control features The Oracle en Battlestar Actual, waarmee de traditie van de vorige sets wordt voortgezet. We overlopen even het andere bonusmateriaal.

Disk 1 bevat de flitsende montage "What the frak is going on with Battlestar Galactica" (8:10), wellicht het geniaalste stukje beeldmateriaal dat op de disks te vinden is: de eerste drie seizoenen worden er op een dikke acht minuten redelijk volledig samengevat tegen een moordend tempo.

Op disk 5 vinden we drie kwissen die wellicht nog het minst relevant zijn. Nog een zestal documentaires hier; op buitenlandse releases worden ze onder de noemer A Look Back aangeboden als een serie retrospectieve nabeschouwingen, hier zijn de featurettes van elkaar gescheiden. In "So Say We All" (4:28) wordt de loftrompet gestoken over hoe scenaristen Ronald Moore en David Eick (de twee mannetjes die je aan het einde van elke aflevering te zien krijgt) hun ideeën over een ensemblecast uitgekristalliseerd hebben. In "Manifesto Destiny" (5:17) wordt de ontstaansgeschiedenis van het script van de pilootaflevering verteld en hoe men die bij de networks heeft proberen te slijten ondanks de negatieve connotatie dat space-opera als genre compleet passé is. "Battle-stlyle Galactica" (7:00) leert ons dat de acteurs een grote vrijheid kregen om ter plekke met hun dialogen te improviseren. "Martyr to a Cause" (6:58) gaat over acteur Richard Hatch, het enige castlid dat zowel in de oude als de nieuwe Battlestar Galactica te zien is, en hoe de vrees dat hij de nieuwe reeks te zeer door de oude zou hypothekeren compleet ongegrond bleek. "The sins of forgiven" (3:47) gaat over de mate waarin religie, meer bepaald de clash tussen monotheïstische en polytheïstische godsdiensten, een belangrijk centraal thema in de reeks vormt, waarbij thema's als schepping, dood en verrijzenis telkens weer opduiken. Ten slotte vertelt in "Battlestar Revelations" (8:13) een groepje acteurs zijn meest genante herinnering aan het programma. Ook toegevoegd zijn 21 David Eick's Video Blogs (1:25:16), weer een substantiële toename tegenover de 10 die er op dvd te vinden zijn: korte bezoekjes op de set die als internet exclusive via de fanpagina's worden aangeboden. De documentaire "The journey" (20:54) begint met de indringende speech van admiraal Adama in de aflevering Revelations, om dan over te gaan op stukjes interview op Comic-Con en op de set waarin de acteurs vertellen hoe hun personage in het scenario past en hoe ze denken dat de reeks zal eindigen, wetende dat dit het laatste seizoen is. De makers zijn duidelijk in hun intentie dat wat volgt de reeks definitief zal afsluiten. In de documentaire "Cylons: The twelve" (15:55) krijgen we een overzicht van de elf bekende Cylons en wordt er ook nog eens uitdrukkelijk gesteld dat de keuze om van de Cylons mensen te maken een hype heeft gecreëerd die de reeks zeker geen windeieren heeft gelegd. Uiteraard wordt de identiteit van de laatste Cylon nog flink verborgen gehouden en doen de makers er op Comic-Con nog een schepje bovenop. De korte featurette "Season 4.5 The Untold Story - Untold" (1:20) moet je zo ook beschouwen: "untold", d'r wordt uitvoerig gezegd dat er niks gezegd wordt over de laatste reeks afleveringen. De disk bevat een trailer voor de nieuwe spin-off, Caprica (1:33), die niet het succes van zijn illustere voorganger kende en die intussen is gecanceld. Dan volgt de featurettte "And they have a plan" (4:27), een plug voor de tv-film The Plan, het niet dadelijk betere knip-en plakwerk, de enige uitschuiver in het Galactica-canon. De afsluitende documentaire "The journey ends: The arrival" (12:47) is een nogal donkere en emotionele reeks achter-de-schermen-beelden van de opnames van Daybreak, de laatste aflevering.

Disk 6 opent met het exclusieve What the frak happened to you?, een U-control track die een Picture-in-Picture-ervaring van de uitgebreide versie van de slotaflevering Daybreak begeleidt. Net zoals op de vorige releases krijgen we op deze disk ook een Blu-raybibliotheek met de complete soundtrack. Yay! De bijdrage van componist Bear McCreary is overigens niet min. In The music of Battlestar Galactica (22:34) slaagt men er nogmaals in om bijna een half uur lang met de voeten van de kijkers te spelen: componist Bear McCreary neemt o.m. van acteur James Callis een stemtest af. In de documentaire "Evolution of a cue" (23:13) toont componist Bear McCreary de evolutie van een muziek-cue van het bedenken tot de vervolledigde score en dit bij de scène waarin Laura Roslin door de Galactica holt in de aflevering A Disquiet That Follows My Soul. Dan nog twee nieuwigheidjes die de fans van McCreary helemaal in vervoering zullen brengen: de documentaire "The musicials behind Daybreak" (30:28) bevat een eerbetoon aan de vele muzikanten die aan de reeks, en dan in het bijzonder aan de slotaflevering, hebben bijgedragen. De concertclip "Bear McCreary And The Battlestar Galactica Orchestra live" (34:12) bevat een zestal uitvoeringen van stukjes muziek.
 
CONCLUSIE
Gooi uw dvd's zo snel mogelijk in de dichtstbije vuilnisemmer en koop deze set, of beter nog, koop de complete reeks! Doe het nu! NU! Baltar commands you... Serieus nu, deze Blu-raypresentatie overklast de dvd-release zodanig dat het op een boksmatch tussen de wereldkampioen zwaargewichten en een 90-jarige bejaarde lijkt. De maximale score voor extra's is voor deze toprelease meer dan dubbel en dik verdiend.coverStudio: Universal

Regie: Sergio Mimica-Gezzan, Felix Enriquez Alcalá, Michael Rymer, Jean de Segonzac, Bill Eagles, Robert Young, Michael Nankin, Edward James Olmos, Rod Hardy, Wayne Rose
Met: Edward James Olmos, Mary McDonnell, Katee Sackhoff, Jamie Bamber, James Callis, Tricia Helfer, Callum Keith Rennie, Grace Park, Michael Hogan, Aaron Douglas, Michael Trucco, Rekha Sharma, Jennifer Halley, Tahmoh Penikett, Michael Hogan, Alessandro Juliani

Film:
8/10

Extra's:
10/10

Geluid:
9,5/10

Beeld:
9,5/10


Regio:
B

Genre:
Sciencefiction

Versie:
Benelux (NL)

Jaar:
2009

Leeftijd:
16

Speelduur:
1157 min.

Type DVD:
SS-DL

Barcode:
5050582771343


Beeldformaat:
1.78:1 HD

Geluid:
Engels DTS-HD MA 5.1
Frans DTS-HD MA 5.1
Italiaans Dolby Surround 2.0


Ondertitels:
Nederlands, Frans, Deens, Italiaans, Noors, Fins, Zweeds, Engels CC
Extra's:
• Geanimeerde menu's
• 63 verwijderde scènes
• 24 audiocommentaartracks
• Documentaire "What the frak is going on with Battlestar Galactica"
• 3 kwissen
• Documentaire "A look back":
- "So say we all"
- "Manifesto destiny"
- "Battle-style Galactica"
- "Martyr to a cause"
- "The sin of the forgiven"
- "Battlestar revelations"
• Documentaire "Season 4.5 The Untold Story - Untold"
• Documentaire "Cylons: The twelve"
• Documentaire "The journey"
• Documentaire "The journey ends: The arrival"
• Documentaire "And they have a plan"
• "Caprica" sneek peak
• 21 D. Eick's Video Blogs
• Bear McCreary And The Music Of Battlestar Galactica
• Documentaire "The musicials behind Daybreak"
• Documentaire "The music of Battlestar Galactica"
• Documentaire "The discovery of a cue: Laura Runs":
- Evolution of a cue
- Mixing table
• Concertclip "Bear McCreary And The Battlestar Galactica Orchestra live":
- A Distant Sadness
- Baltar's Dream
- Fight Night
- Apocalypse
- Wander My Friends
- Prelude To War
• U-Control:
- What the frak happened to you?

Andere recente releases van deze maatschappij